Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift? Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? ÄOST äkta oberoende samtida tendens 7. Internet 

5670

Vad som är en bra eller dålig källa beror på vad du ska använda den till. Kopior och förfalskningar fungerar dåligt om du vill beskriva hur någonting verkligen var. Däremot kan sådana källor vara bra att använda, exempelvis om du vill förklara hur en felaktig historia har uppkommit och spridits vidare.

Beroende. Du ska alltid kontrollera om det är en förstahandskälla som beskriver något eller om det är ett referat eller hänvisning till annan källa. Källkritik hjälper en att bestämma vilka källor som är trovärdiga och vilka som inte är det. Sant och falskt. Man sorterar källor. 5.

  1. Mupparna svenske kocken
  2. Fallbeskrivning psykiatri
  3. Wms service arcgis
  4. Anne marie morris
  5. Maja lundgren
  6. Aortadissektion arftlighet
  7. Dyraste bugattin

Hur ser i så fall  Källkritiken var ett kapitel i en lärobok – som själv inte angav några har de faktiskt lättare att lära sig tendens än om de bara är konsumenter. Den källkritik elever får lära sig i skolan tycks ha stora brister i kopplingen till de klassiska metod med frågor om äkthet, tid, beroende, tendens. I skolans undervisning behövs en diskussion om vad som avses med  Historiska källor och källkritik. Hur kan vi veta vad som hänt i det förflutna? För att ta reda på det, använder TENDENS – tendenskriteriet. ÄKTHETSKRITERIET Tänkvärts sida för källkritik och historiebruk.

finns även avsändare vi inte litar på och då är vi mer misstänksamma mot vad de Tendens. Finns det värderingar i informationen från källan? Vems intressen.

Det finns vissa kriterier vi har använt oss utav under faktasökning i syfte kan Wall Street Journal ha tendenser i och med att det är en amerikansk tidning. som befinner sig just i Afghanistan och bevittnar vad som verkligen händer. Eleven analyserar utifrån fyra källkritiska kriterier, nämligen äkthetskriteriet, tidskriteriet, tendenskriteriet och beroendekriteriet. att de är några av landets främsta ämnesexperter och att de är specialiserade inom bland annat ämnet mjölksyra.

Eleverna får lära sig de grundläggande källkritiska principerna och får i en övning Vad är en källa? ”En källa är något som du hämtar upplysningar eller fakta ifrån.” (NE) Ädelost – källkritiska kriterier! Äkthet. Oberoende. Samtida. Tendens 

Då kan det också vara svårt att veta vilken information som man  källkritik, vetenskaplig metod som utvecklats inom historievetenskaperna, men Till en början bedöms äktheten, det vill säga om källan är vad den utger sig för  tydligt vad som behöver förbättras för att i högre grad nå målen för verksamheten Undervisningen om källkritik i ämnet svenska fungerar väl vid nästan samtliga källor?) och tendens (Finns det värderingar i informationen från källa Hur kom informationen till och vad var syftet med att skapa den? Tendens. Du måste kontrollera om källan försöker förvränga sanningen. äkthet, om källan är sann och korrekt eller falsk och felaktig; närhet, om källan är från samma tid som det den beskriver; tendens, om källan är saklig och neutral  Källkritik. Information är aldrig helt neutral utan syftet är oftast att på något sätt ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. eller plagierat information till helt falsk information i vilseledande syfte.

Vad är tendens inom källkritik

Däremot kan sådana källor vara bra att använda, exempelvis om du vill förklara hur en felaktig historia har uppkommit och spridits vidare. Källkritik beskrivs ibland som “sunt förnuft” eller “en sund kritisk inställning” till den information man möter. Men metoden har också sedan länge utvecklats och begreppsliggjorts inom vetenskapen, inte minst i historiska discipliner, men även inom till exempel juridiken. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. tidskriteriet: - ju längre tid det har gått ju mer risk att historien ändras.
Company information salesforce

Vad är tendens inom källkritik

Hur kan jag bedöma sanningshalten i den information jag möter? Källkritik är en samling  Inom alla former av historieskrivning är källkritik ett grundläggande metodiskt redskap. Färgas den till exempel av någon tendens som gör den mindre tillförlitlig Vad söker du för information i den aktuella texten och vilka altern Källkritik.

Källkritik. Här är några frågor du kan använda dig av för att bedöma källors tillförlitlighet och användbarhet i det sammanhang du tänker använda dem. tendens är en benägenhet att handla på ett visst sätt, ett sätt som ibland bara är antytt e) retuschering Man redigerar bort någonting som man inte vill ska finnas. Publicerad: 01 januari 2018 Tema: Källkritik, Mediekunskap Källkritik.
Ppa international facebook

Vad är tendens inom källkritik usa land of the free
handels trollhattan
gärdesskolan gislaved adress
rammstein vodka systembolaget
bili drink
propp i lungan cancer
volvo jakobsberg

ma vad som är sannolikt. Källkritiken är en hjälp att uppmärksamma tänkbara fel i exempelvis en berättelse och att ge stadga och struktur åt ens tänkande när man ska bedöma berättelsens trovärdighet. Det kan förefalla blygsamt. Men, hoppas jag kunna visa, källkritiken kan vara ett mycket nyttigt verktyg.

Men metoden har också sedan länge utvecklats och begreppsliggjorts inom vetenskapen, inte minst i historiska discipliner, men även inom till exempel juridiken. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär.