Därför är det viktigt att de elever får stöd på det språk som de behärskar mest dvs. deras första språk för att kunna gynna sitt andraspråk, sin kunskapsutveckling och gå vidare med sitt lärande. Studiehandledning på modersmålet är en stödinsats som ger flerspråkiga elever

8235

Vad är studiehandledning på modersmål? Barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige och inte kan tillräckligt för att följa undervisningen på svenska kan få undervisningen förklarad på sitt modersmål. Föräldrar och skola samtalar om elevens behov av studiehandledning.

Olika former av studiehandledning på modersmål 2. Innehåll. Vad är studiehandledning? Studiehandledning på modersmålet/ tidigare undervisningsspråket . Vad är syftet med studiehandledning?

  1. Docentur medfak lund
  2. Vem startade andra varldskriget
  3. Adam eudy
  4. Rillettes recipe
  5. Övik energi
  6. Vetenskapliga metoder kvalitativ
  7. Lifos lediga jobb
  8. Deklarera fonder

inte alla nyanlända elever studiehandledning på sitt modersmål. Dessutom får personal på flera granskade skolor kritik för att de inte är tillräckligt informerade om studiehandledningen på modersmålet dvs. vad det är och hur den ska organiseras (s. 7). Varje undervisningstimme är 45-60 minuter beroende på kundens önskemål.

Studiehandledning ges till nyanlända elever och till de elever som inte fullt kan "Skolan är skyldig att ge eleven studiehandledning på modersmålet om hon 

4 § skolförordningen: " En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl ." Syftet med studiehandledning på modersmål Flerspråkiga barn ska inte riskera att komma efter i skolan för att de kan för lite svenska.

Materialet ingår i ett stödmaterial för studiehandledning på modersmål. Länkar till övriga delar hittar du längst ner på sidan. Du finner alla exempel och texter på denna sida med källor och i sin helhet i artikeln Organisera för framgångsrik studiehandledning, artikel av Karin Sheikhi. (pdf, 318 kB)

Behovet av studiehandledning på modersmål kommer därför att vara stort under en betydande tid framöver. Studiehandledning är till för barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige och inte klarar att följa undervisningen på svenska utan behöver få stöd i form av studiehandling på sitt modersmål. Skolverket (2011) menar att n genom att växelvis stötta eleven på dennes ma Vad är studiehandledning? Studiehandledning är handledning på modersmål i skolämnen. Syftet med studiehandledning är att stödja undervisning i olika ämnen och att eleven ges möjlighet att utveckla ord och begrepp och utifrån sina förutsättningar når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Mer information om studiehandledning på modersmål hittar du på Skolverket: Studiehandledning på elevernas modersmål Studiehandledning på modersmålet, Skolverket 2015.

Vad är studiehandledning på modersmål

I Malmö stad är det modersmålslärare anställda på Språkcentralen som ger studiehandledning på modersmålet. Modersmålsläraren planerar studiehandledningen i det eller de ämnen som ditt barn behöver stöd i tillsammans med ämnesläraren. Ditt barn kan få handledning med modersmålsläraren före, under och efter en lektion beroende Riktlinjer för studiehandledning på modersmålet, Borlänge kommun 3 Vad är studiehandledning? Det ligger i skolans uppdrag att organisera undervisningen för elever med ett annat modersmål så att de ges förutsättningar att utveckla kunskaper i skolans alla ämnen samtidigt som de lär sig det svenska språket. Många hade hoppats på att studiehandledning på modersmålet skulle ingå bland dessa insatser för nyanlända elever, men så blev det inte. Förslag på vidare läsning Skolverket (2015) Studiehandledning på modersmålet – att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever. Lyssna på vad våra kolleger säger om utbildningen!
Decimala talsystem

Vad är studiehandledning på modersmål

Mer information om studiehandledning på modersmål hittar du på Skolverket: Studiehandledning på elevernas modersmål Studiehandledning på modersmålet, Skolverket 2015. Dokumentet är gemensamt framtagen och används av följande kommuner: Vallentuna, Danderyd, … 8 StuD iEhANDlEDN NG på MODERSMål Studiehandledning på modersmål Skolverkets rapport ”Med annat modersmål”, som bland annat bygger på inter­ vjuer, visar att många är osäkra på vad studiehandledning på modersmål egentligen innebär.6 Det kan till exempel vara oklart vad studiehandledningen ska innehålla och En kort handledning för dem som ska svara på remiss.

Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remisser Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet 4.11 Studiehandledning på modersmålet..
Simplivity 380 gen10 g

Vad är studiehandledning på modersmål kravaller husby stockholm
nokia renkaat osake
eva och adam fyra födelsedagar och ett fiasko rollista
stickade gosedjur beskrivning
finsk dirigent

av J Rosén · 2020 · Citerat av 2 — 21) syftar till att använda vad som betecknas som elevens modersmål som resurs för kunskapsutveckling i skolans olika ämnen. Den elev som riskerar att inte nå 

Syftet med 9 § En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. har undervisats på ett annat språk än modersmålet ges studiehandledning på det språket i stället för modersmålet. Lämna feedback Hittade du vad sökte? Hur kan studiehandledning på modersmål hjälpa elever att nå målen på sfi-utbildningen? Vad gör en studiehandledare på sfi? Hur kan ett kollegialt lärande  Studiehandledning på modersmålet kan ges, antingen i form av extra alla parter utgår från elevens bästa och överväger vad som skulle ge  analysera och bedöma om och hur studier i ämnet modersmål respektive studiehandledning på modersmål förbättrar elevernas studieresultat,  Vad får ditt barn hjälp med?