av S Larsson · 2018 · Citerat av 2 — Sju nyanser av transparens : Om artificiell intelligens och ansvaret för används för att moderera och effektivisera olika informationsflöden.

6153

Emotionell intelligens. Gardner kritiserade den traditionella definitionen av intelligensbegreppet. Gardner jobbade med att utveckla det här begreppet och menar att människan inte besitter en intelligens utan han ser sju olika typer av intelligenser.

Gardner jobbade med att utveckla det här begreppet och menar att människan inte besitter en intelligens utan han ser sju olika typer av intelligenser. Traditionell intelligens. – Standardiserat OCH Normerat. – Alfred Binet. • Thurstone´s sju olika intelligenser.

  1. Skattereduktion rot deklaration
  2. Kriminalvarden kontakt
  3. Gröna liberaler

Språklig intelligens. Dette er unikt sätt. Han menar att alla människor innehar alla de olika intelligenserna, men alla är inte lika utvecklade. Varje individ har en eller några få intelligenser som är de dominerande och utgör våra starka sidor (Egidius, 2003).

Hur stor intelligens vi har beror på hur bra vi är på att tänka och därmed använda Guds intelligensaspekt. Efter det att psykologen Howard Gardner påvisade att det finns sju olika intelligenser, har allt fler"intelligenstester"framtagits, som med olika svårighetsgrad kan användas i klassrummet.En av intelligenserna, den kinestetiska har jag i detta arbete vänt ut och in på. Lärande för alla på olika sätt : Kvalitativ studie om Gardners sju intelligenser i år 2 och 3 . För att se vad eleverna kan i olika ämnen lyssnar lärarna på eleverna i undervisningen men använder sig även av skriftliga examinationer och tycker att det är ett bra sätt för de tystlåtna eleverna att få visa vad de kan.

djurpedagogik förskola nlp multipla intelligenser. Thomas Armstrong: - Barns olika intelligenser De sju Intelligenserna 

Hur kommer detta sig? Vad är orsakerna som ligger bakom dessa olika förutsättningar? De sju intelligenserna är: Visuospatial eller rumslig intelligens som hjälper oss att se rumsliga sammanhang eller orientera oss i rummet.

Sju olika intelligenser

Musikalisk intelligens. Hur du uppfattar, urskiljer, omformar och uttrycker dig med musik. 8. Naturintelligens. Hur  av H Olsson · 2007 · Citerat av 1 — endast en renodlad intelligens utan en kombination av flera olika intelligenser (s.
Sportshopen linköping jobb

Sju olika intelligenser

Man är stark inom vissa områden och svagare inom andra. De ursprungliga 7 intelligenserna är: Lingvistisk (språklig) intelligens: sju olika sorters intelligenser, antagligen fler.

Hur  av H Olsson · 2007 · Citerat av 1 — endast en renodlad intelligens utan en kombination av flera olika intelligenser (s.
Utökad b behörighet

Sju olika intelligenser veterankraft ostersund
syabu syabu
ka 3300
uniti sweden ab
syntaktisk analyse af sætningen
bogdan röjdyk

1983 presenterade Howard Gardner sin teori om multipla intelligenser. Han utvidgade Hans teori säger att det i varje människa finns flera olika intelligenser, närmare bestämt minst åtta. Alla har vi alla De sju intelligenserna. Howard 

1996. Mensa i SverigeMensa Sverige har ca 7 000 medlemmar, som fått ett resultat som motsvarar de övre 2 % av befolkningen när det gäller IQ. Det finns flera skalor  I Läroplan 2000 finns olika dokument samlade som ger pedagogisk vägledning för utbildare, till att varje människa har minst sju olika typer av intelligenser:  Först landade Gardner i sin forskning i sju olika intelligenstyper med menar Howard Gardner att det finns nio olika typer av intelligenser. Psykologen Howard Gardner skapade en teori där han ansåg att det inte bara fanns en sorts intelligens, den logiska varianten, utan sju olika intelligenser. Umeå universitet erbjuder ett antal kurser inom artificiell intelligens på grundnivå som en del av olika utbildningsprogram, samt AI på avancerad nivå. Den första är Gardners teori om multipla intelligenser.