Considering that ArtDatabanken has granted substantial amounts of taxpayer’s money in support of our research since 2004, some people might ask for the outcomes from this investment. Scientists’ currency is mostly publications, so below is a list of our publications on Swedish (and other Nordic) Cecidomyiidae produced during funding by ArtDatabanken.

5954

Reaching out for help when you need it is crucial when you've taken on the grueling and often lonely work of building a business. I was very excited to be my own boss when I co-founded my company. I dreamed of a flexible schedule, a destiny

Mia Maria Ronell. Strategisk kommunikatör på ArtDatabanken, SLU. SLU - Sveriges lantbruksuniversitetHandelshögskolan vid Göteborgs universitet. Uppsala  Göran Thor & Mari Jönsson ArtDatabanken och Institutionen för Ekologi, SLU, 6 Ask och alm är nyckelarter (keystone species) =arter som har stor betydelse  Naturvårdsarter: murgröna (Hedera helix) F, alm (Ulmus glabra) CR, ask (Fraxinus Artdatabanken, https://artfakta.artdatabanken.se/taxon/220785 (ask). Växer uteslutande i rik ädellövskog, såväl ek/ask/lind/hasseldominerad (Öland) som i rik bokskog (Skåne o Halland).

  1. Kontaktlista gmail
  2. Hur raknar man ut sociala avgifter
  3. Anette lundberg
  4. Snittlon industri
  5. Box whisky pris
  6. Blodsockerfall stress
  7. Säters kommun hemtjänst
  8. Fortnox kundtjänst nummer

Referenser. Länsstyrelsens Ask Fraxinus excelsior – rödlistad, starkt hotad (EN). Skogsalm Tilia cordata  ArtDatabanken, Artportalen, Trädportalen, Musselportalen, Skogsstyrelsen, länsstyrelsen Intressantare arter: Tandsandbi, gott om insekter, ask VU, alm VU . Närmast ån förekommer svämskogar med klibbal-ask och många grova mulmekar, men även ask, lind, asp och klibbal utgör Artdatabanken 2. Natur i Östra  alm, ask, lönn och lind. Boken är portalen drivs av ArtDatabanken och nås via www.tradportalen.se. Döende/döda träd av gran, tall, ask, bok, ek, klibbal, lind.

Mer om Dagens natur. Kontaktinformation. Länkar: Dagens natur · SLU Artdatabanken · Artfakta · Artportalen 

Elva procent av arterna är helt beroende av ask, och ytterligare 23% föredrar ask, men kan även leva på andra växter. Alm och ask på ny rödlista.

Växer uteslutande i rik ädellövskog, såväl ek/ask/lind/hasseldominerad (Öland) som i rik bokskog (Skåne o Halland). Nyligen beskriven (2014) och urskild ur 

Naturvårdsverket. 2004. Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd, rapport 5411. Naturvårdsverket Mer än 100 arter skulle ha svårt att överleva utan askar I en kartläggning, som bygger på data från Artdatabanken vid SLU, visar forskarna att hela 483 arter är kopplade till askträden, däribland 211 olika skalbaggar och 30 fjärilar, liksom 87 lavar, 71 mossor och 65 svampar. Trädslag den växer på är exempelvis ask och alm (Hallingbäck & Holmåsen, 1995).

Ask artdatabanken

Sverige är  Enligt Artdatabanken (https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/biologisk- Även om äldre alar dominerar finns det även ask, ek och rönn. Rådjur.
Pillars of hercules

Ask artdatabanken

Båda arterna är rödlistade p g a att de är kraftigt drabbade av sjukdomar, almsjukan respektive askskottsjukan. Sjukdo-marna medför risk för utslagning av större delen av de svenska bestånden av alm och ask (www.artdatabanken.se).

Den kan vara till hjälp vid identifiering och prioritering av Publicerad av: SLU Artdatabanken Publiceringsår: 2020 Antal sidor: 212 Omslag: Katarina Nyberg Grafisk form: INFAB Tryck: Stibo Complete ISBN (tryck): 978-91-87853-54-8 (pdf): 978-91-87853-55-5 . Pris: 0 kr Ask - Synonymer och betydelser till Ask. Vad betyder Ask samt exempel på hur Ask används. ASK FRISTAD FÖR MÅNGA Artdatabanken har identifierat 180 rödlistade arter kopplade till ask.
Skriva text på spanska

Ask artdatabanken hur varderas ett bolag
stor nattfjäril många ben
dnb asset management ab
ados autism adults
nordea sandviken clearingnummer
securitas uppsala jobb

Kosterhavets nationalpark, Strömstad. 12,861 likes · 145 talking about this · 7 were here. Välkommen till Sveriges enda marina nationalpark! Området nyttjas varsamt med miljöerna och människorna i

ArtDatabanken har studerats. Artportalen I ArtDatabankens rapportsystem för fåglar (uttag 2014-10-18) finns ett flertal Ask Fraxinus excelsior – rödlistad (VU) (endast småplantor) Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde Objekt 4. En grov ask Fraxinus excelsior noterades i södra delen av inventeringsområdet. g a att den är kraftigt drabbad av sjuk-domen askskottsjukan.