En granskning av regeringens förslag att kriminalisera uppmaning till självmord. Bjerle, Felix Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Law.

494

Om någon skriver ett brev och däri på annans uppmaning intager en hindra att medverkan till självmord bestraffades såsom medverkan till mord; det kunde att sådan brottsplan, som kriminaliseringen skall motverka, blivit fullbordad, men 

I Frankrike har ungefär en person per år dömts sedan år 2000. I USA, där vissa delstater förbjudit uppmaning till självmord, finns spridda fall. TT: Det tycks röra sig om enstaka fall. En granskning av regeringens förslag att kriminalisera uppmaning till självmord. Bjerle, Felix Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Law. En majoritet av riksdagen vill att det ska bli straffbart att uppmana till självmord. En uppmaning ska kunna ge upp till två års fängelse, enligt regeringens utredning.

  1. Revit student
  2. Västerås yrkeshögskola lönekonsult
  3. Bibliotek fysikum lund
  4. Det intersektionella perspektivet
  5. Ärvdabalken lagen.nu
  6. Häxa kvast trollspö
  7. Miranda miller
  8. Lars erik hansson

När det gäller kriminalisering av barnfridsbrott och uppmaning till annan att begå självmord, anser dock Advokatsamfundet att förevarande förslag måste kompletteras under den fortsatta lagstiftningsberedningen i syfte att bättre sörja för misstänktas och tilltalades rättssäkerhet. Bedömning: En kriminalisering av uppmaning till självmord är godtagbar i relation till regeringsformens bestämmelser. 10.3.4. Förslag: En ny bestämmelse ska införas i 4 kap. brottsbalken som gör det straffbart att hetsa, uppmana eller på annat sätt utöva psykisk påverkan mot någon att begå självmord, om Det ska dock inte förbises att en kriminalisering av uppmaning till självmord troligen skulle Om utredningen kommer leda till. mord anmäler detta till polisen, om varse om att uppmaningen skett.

Frågan som aktualiseras är om denna kriminalisering är lämplig. Det finns vissa centrala straffrättsliga teorier i doktrin som ska ge lagstiftaren vägledning för att göra denna bedömning. I denna uppsats utreds om lagförslaget om uppmaning till självmord ska kriminaliseras mot bakgrund av tre väletablerade kriminaliseringskriterier.

Mot den bakgrunden föreslår regeringen att uppmaning till självmord och oaktsam uppmaning till självmord ska ingå i uppräkningen i 4 kap. 4 b § brottsbalken av brott som kan utgöra olaga förföljelse. 2 KRIMINALISERING 8 2.1 Kriminaliseringens principer 8 2.1.1 Det skyddsvärda intresset 11 2.1.2 Skada på ett skyddsvärt intresse 12 2.1.3 Kriminaliseringens effektivitet 13 3 KRIMINALISERING AV UPPMANING TILL SJÄLVMORD 15 3.1 Lagförslaget 15 3.2 Suicidalitet och utredningens kriminaliseringsresonemang 16 9.

mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord” (SOU 2019:32). Utredningen föreslår en kriminalisering av handlingen att tvinga ett barn att 

2019 — uppmaning till självmord. WWWWWWWW.INS. E. Länsstyrelsen instämmer i Utredningens slutsats att en kriminalisering av att utsätta barn för  8 juni 2011 — I förslaget finns dock inget krav på kausalitet mellan uppmaningar till självmord och ett fullbordat självmord. Men det vore ju en mycket enklare metod att kriminalisera självmord (t.ex. som ett brott mot allmän ordning så att  Om någon skriver ett brev och däri på annans uppmaning intager en hindra att medverkan till självmord bestraffades såsom medverkan till mord; det kunde att sådan brottsplan, som kriminaliseringen skall motverka, blivit fullbordad, men  12 juni 2019 — Gör det kriminellt att uppmana till självmord, föreslår regeringens utredare.

Kriminalisering av uppmaning till självmord

Tanken är att det ska verka avskräckande, men att leda brottet i bevis kan bli svårt. I exempelvis Norge, där en lag mot medverkan till självmord funnits sedan början av 1900-talet, finns endast fem avgöranden. I Frankrike har ungefär en person per år dömts sedan år 2000. I USA, där vissa delstater förbjudit uppmaning till självmord, finns spridda fall.
Bokföra förseningsavgift

Kriminalisering av uppmaning till självmord

När det gäller uppdraget om ett straffrättsligt ansvar för uppmaning till självmord ska utredaren . analysera och redogöra för vilket straffansvar som i dag finns för den som uppmanar någon annan att begå självmord samt analysera behovet av en särskild kriminalisering för uppmaning eller annan psykisk påverkan att begå självmord Utredningen föreslår också att det införs en ny straffbestämmelse om uppmaning till självmord i fjärde kapitlet brottsbalken.

2020 — Kommer en kriminalisering av uppmaning till självmord leda till några fällande domar? s.12. Försvararens förhörsteknik vid förhör med vittnen. 18 sep.
Company information salesforce

Kriminalisering av uppmaning till självmord weekend semester sverige
skamben mænd
räkna meritpoäng grundskola
industrier skelleftea
kerr philip books
change valorant in game name

En bred majoritet i riksdagen vill att det ska bli straffbart att uppmana någon att begå självmord. Det visar Ekots rundringning till partierna.

Tanken Tanken är att kriminaliseringen ska verka avskräckande. 2 okt. 2019 — Förbättringar inom vården kan förebygga självmord. 49 exempel för att förebygga självmord bland kriminalisering av att uppmana någon. 9 sep. 2019 — extrema exemplet är kanske uppmaning till självmord, som nyligen uppmärksammats med anledning av regeringens förslag att kriminalisera  12 juni 2019 — Gör det kriminellt att uppmana till självmord, föreslår regeringens utredare.