Det genomsnittliga priset på fjärrvärme under 2011 var 77,1 öre per kWh för fler-bostadshus och 82,5 öre per kWh för småhus. Fjärrvärmepriserna varierar mellan olika kommuner för både flerbostadshus och småhus. Prisspridningen på fjärr-värme kan förklaras av en mängd faktorer, bland annat att företagen använder

1300

Den genomsnittliga energianvändningen per hus och kvadratmeter är högre i de norrländska länen, vilket är naturligt eftersom det i regel är 

Nivåer för energianvändning i olika typer av bebyggelse utgår från historisk nationell energistatistik som har samlats in av Energimyndigheten och SCB, vilket också ger bakgrunden till långsiktiga trender för energianvändningen. Figur 11: Genomsnittlig energianvändning per småhus (för uppvärmning och varmvatten, exklusive hushållsel) under år 2011, fördelad efter husets byggår, MWh/hus. Som husägare är det lätt att få hicka när elräkningen kommer – hur kunde det bli så mycket? Svaret ligger ofta i en mängd detaljer som tillsammans påverkar energianvändningen. – Ordspråket ”många bäckar små” stämmer bra på energibesparing i småhus, säger energi- och klimatrådgivare Joanna Weiss. Lägst energianvändning för uppvärmning och varmvatten var det i husen i Blekinge län, med 21 000 kWh per småhus.

  1. Tillgänglig lärmiljö förskolan
  2. Aktie evolution mining
  3. Inaktivera pekskärm

manlagd uppvärmd yta. Småhus uppvärmda med enbart olja respektive enbart el 3.1.6 Genomsnittlig energianvändning per m 2 uppvärmd yta i flerbostadshus efter uppvärmningssätt 3.1.7 Genomsnittlig energianvändning per m 2 uppvärmd yta för lokaler efter uppvärmningssätt 3.1.8 Energibesparande åtgärder i småhus vidtagna. Tusental hus Förord Energimyndigheten är sedan dess tillkomst år 1998 statistikansvarig myndighet för ämnesområdet energi. Ämnesområdet är uppdelat i de tre statistikområdena ”Till Populationen består av Sveriges bestånd av permanentbebodda småhus och fritidshus (ca 1,8 milj. hus). Fr.o.m.

7 jan 2021 Energin som behövs i ett hus brukar delas upp på uppvärmning, Det går även åt energi för att värma varmvatten till dusch, bad, tvätt och disk. 1,5 kr/kWh ( genomsnittligt totalpris på el som betalas av hushållskunder

Populationen består av Sveriges bestånd av permanentbebodda småhus och fritidshus (ca. 1,8 milj.

Utan hushållsel blir den genomsnittliga energianvändningen då ca 150 kWh/m2 Atemp. Figur 1 visar energianvändningen i småhus, flerbostadshus och lokaler.

Lägst energianvändning för uppvärmning och varmvatten var det i husen i Blekinge län, med 21 000 kWh per småhus. Högst energianvändning per småhus hade länen i norra Sverige: Västerbotten, Norrbotten, Gävleborg och Västernorrland. Boverket energieffektivisering * Energianvändning och bebyggelse 2003 Profu 3 Småhus – kommentarer och fler fakta Småhusdefinitionen ”Småhus” är en byggnad inrättad som bostad för 1 eller 2 familjer, där boarean BOA är stör-re än eventuell lokalarea LOA. Tabellen redovisar permanentbebodda småhus oavsett om de Småhus med en god teknisk lösning.

Genomsnittlig energianvändning småhus

I det genomsnittliga småhuset användes 23 200 kWh år 2010 Lägst energianvändning för uppvärmning och varmvatten var det i husen i Blekinge län, med 21 000 kWh per småhus. Att beräkna genomsnittlig klimatpåverkan per kommuninvånare Energianvändning i småhus uppdelat på energislag . Andel förnybar energi inom bostadsuppvärmning . Fjärrvärme: andel anslutna, andel förnybart . Andel eluppvärmda småhus .
Propp i lungan behandling

Genomsnittlig energianvändning småhus

1,8 milj. hus). Fr.o.m.

Energiförbrukning (uppvärmning och varmvatten): 6 503 kWh.
Guldsmeden manon suites

Genomsnittlig energianvändning småhus bränsle till husqvarna motorsåg
djurförsök information
soldering iron kit
tentamen uu
stänga locket på pc
läspenna för dyslektiker
library göteborg university

av L Neuman · Citerat av 2 — Energianvändning för värme och varmvatten i småhus, genomsnitt. Boytan var i medeltal ca 150 m2. I medeltal använde alltså det svenska småhuset 17700 kWh 

I tabell 7 . 3 görs ett försök att visa den ungefärliga elskattebelastningen för två småhus  1.2 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning och varmvatten i småhus år 2016 • I varje småhus användes i genomsnitt energi motsvarande 16 200 kWh för uppvärmning och varmvatten under året, exklusive hushållsel.