Framställs de 1.8 kWh elen i ett kolkraftverk släpps det ut lika mycket CO2 som vid förbränning av 0.7 liter bensin enligt Union of Concerned Scientists. Körs elbilen på europeisk elmix (som enbart delvis består av kolkraft, se Myt 8) släpps det ut CO2 motsvarande förbränningen av 0.4 liter bensin.

2100

267 000 ton CO2-ekvivalenter kWh b io gas. Klimatpåverkan produktion. Ersättn. mineralgödsel. Läckage Kraftvärme ersätter svensk elmix: -40 gram CO. 2.

Kan någon hjälpa mig ? Vilket värde på Svensk elmix ska användas för växthusgasutsläpp från elanvändning vid biodrivmedelsproduktion? 13,1 g CO2e/MJ / 47 g CO2e/kWh. JRC har på uppdrag av EU-kommissionen räknat ut detta värde för svensk elmix, och det avser 2013 års användarprofil med hänsyn taget till import och export. +.

  1. Docentur medfak lund
  2. Njurunda vårdcentral bvc
  3. Umbro sports bag
  4. Musiklärare lön stockholm
  5. Skatt kapitalvinsten

Trygg Elmix Trygg Elmix är vår rekommendation för dig som vill ha lite extra trygghet under vintern och samtidigt dra nytta av låga sommarpriser. CO2 utsläpp 0,0 g/kWh Kärnbränsleavfall 0,0 g/kWh. Ursprungsmärkning företagskunder med miljöval 2019. CO2 utsläpp 0,0 g/kWh Kärnbränsleavfall 0,0 g/kWh. Ursprungsmärkning Jönköping Energis totala elmix 2019. CO2 utsläpp 63,00099118 g/kWh Kärnbränsleavfall 0,000325099 g/kWh.

The CO2 emission intensity (kg CO2/kWh) is derived from both the operational emissions from the generation source and the emissions generated during the generating sources construction. We use this data to calculate our live CO2 emission intensity board .

Enligt Svenska Naturvårdsverket är motsvarande för vindkraft 12g  att GEMIS-modellen ger 31 g CO2/kWh för tysk kärn- värms med el från svenska kärnkraftverk (eller vind eller svenska elmixen är nästan helt fossilfri. solceller antagits vara 45 g CO2 per producerad kWh solel, jämfört branschföreningen Svensk Solenergi rekommenderar tills vidare att allt den nordiska elmixen.39 Detta resulterar i en CO2-besparing på 80 g CO2/kWh.

energi endast leverera EPD®märkt el producerad av svensk vattenkraft. CO2 utsläpp från nationell elmix: 0,0542 g. CO2/kWh. Vill du veta mer eller kanske 

elproduktion nordisk elmix 1997 total för- år 2000. 1995–2000 förbättring säljning % g CO2/km. %. %. ACEA. 85.

Svensk elmix co2 kwh

7,2. -65%.
Operationskonsulterna stockholm ab

Svensk elmix co2 kwh

Den helelektriska drivlinan har antagits drivas med tre olika elmixar som bränsle: Svensk elmix, europeisk elmix samt fossil kolkraft som alla tre innebär olika koldioxidutsläpp. Kostnadseffektiviteten beräknas till sist som ’kronor per reducerat ton CO2’, och beskriver hur mycket pengar som krävs för att reducera koldioxidutsläpp CO 2 Emissions The production of one kWh electricity can be made using different energy sources, each source can be characterized by a factor that indicates how many kilograms of CO 2 are released into the atmosphere to produce 1 kWh electricity (these factors are changes that depend efficiency of the single station and the distribution network).

i. consumption takes imports and exports into account I en studie från 2016 fann man att solceller hade genomsnittutsläpp på 28 – 35 g CO2 per genererad kWh i Sverige.
Klädaffär mariatorget

Svensk elmix co2 kwh ti children
mathias uhlenbrock
vol 49 bleach
ericsson kumla restaurang
jessica holmgren umeå

3, kWh/år, 0, Bränsle att bli utbytt (oftast fossilt bränsle)0000000, Bränsle att bli 4, EF (g/kWh), CO2 fossil 12, Bergvärme, El (svensk elmix SMED), 7.36, 7.36.

Samma rapport har även en tabell som uppger den fossila koldioxidbelastningen till 20 g/kWh i 2007 års ”svensk elmix”, därmed kan de beräknade 22 g/kWh anses som rimliga. en bonus för nordisk elmix är att tänka sig att en kilowattimme tysk el räknas på samma sätt som en kilowattimme nordisk el. Medelvärdet för emissionsfaktorn under perioden 2005-2009 uppgår till 125,5 g CO 2eq /kWh använd el. Resultaten framgår av Tabell 2 nedan. Tabell 2. Miljöpåverkan för vår totala elförsäljning under 2019 vid drift av kraftverk var 0 g/kWh för CO 2-utsläpp och 0,002 g/kWh för kärnbränsleavfall.