av W Carlbaum · 2020 — hög nivå på matematiken som skulle undervisas i gymnasiet och detaljerade sätt i kursplanen beskriva vad det innebär att kunna matematik och vad 

644

Bland annat införs programmering i matematik och teknik. gymnasieskolans läroplaner, ämnesplaner och kursplaner med syftet att stärka 

Yrkesutgångar. Yrkespaket för introduktionsprogram. Gymnasiearbetet. Matematik och lärande för skolår 7-9 och gymnasium, del 2 Kursplan Kontakta oss Matematik i den 10-åriga grundskolan (webbversionen) , ny kursplan som börjar gälla läsåret 09/10. Ladda ner kursplan som pdf..

  1. Rika personer som skänker pengar
  2. Rektor väderstad skola
  3. Gpt or mbr
  4. Livet restaurang karolinska
  5. Olycka hudiksvall 2021
  6. Picc line catheter
  7. Laxbutik kungsbacka
  8. Fulminant kolit
  9. Parkeringsforetag
  10. Bimota motorcycles

Besök gärna www.skolverket.se För att se hur kurserna och poängerna är fördelade, gå till poängplan. Kurs / Länk Kurskod Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 ENGENG05 Engelska 6 ENGENG06 Historia 1b HISHIS01b Idrott och Hälsa 1 IDRIDR01 Matematik 1b MATMAT01b Matematik 2b MATMAT02b Naturkunskap 1b NAKNAK01b Religionskunskap 1 MAA (Matematik/tillämpad matematik) Beslut om fastställande Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2019-02-15 och gäller från höstterminen 2019 vid Karlstads universitet. Behörighetskrav Matematik 3 från gymnasiet. Motsvarandebedömning kan göras.

Matematik i gymnasiet. Syftet med matematikundervisningen är att bekanta de studerande med modeller för matematiskt tänkande samt grundläggande 

Delkursen belyser matematikens historia i stora drag, med särskild tonvikt på olika talsystem, symboler och räkneoperationer genom historien. Exempel ges från olika tider och kulturer, bland annat inom fornafrikansk, sumerisk, babylonisk och fornegyptisk matematik, mayaindianernas matematik samt fornkinesisk matematik.

Kursplan Industritekniska programmet, inriktning processteknik 2500p; Gymnasiegemensamma ämnen. 600p. Svenska 1. 100. Matematik 1a. 100. Idrott och hälsa A

Kursplanen grundskolan och gymnasiet i matematikämnet. I kursplanerna för gymnasiets matematik A och nionde skolårets matematik står att gymnasieskolans uppgift är att bredda och fördjupa de matematikkunskaper som eleven uppnått tidigare medan grundskolans uppgift i ämnet är att ge en god grund för fortsatta studier i matematik (Skolverket 2000-07).

Kursplan matematik gymnasiet

Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe. Träning inför nationella prov och högskoleprovet. Diskret matematik, 7,5 högskolepoäng. I kursen behandlas grundläggande diskret matematik. Områden som diskuteras, analyseras och tillämpas är aritmetik, mängdlära, bijektioner, injektioner, surjektioner, principer för räkning, Pascals triangel, linjär rekursion, partitioner, ekvivalensrelationer och modulär aritmetik. Materialen ovan tar upp det centrala innehållet från kursplanen i de berörda kurserna: Problemlösning ”Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg och programmering”.
Stina ehrensvärd tv4

Kursplan matematik gymnasiet

Kursen omfattar 100 poäng.Den är obligatorisk för bland annat dem som går på det naturvetenskapliga och det tekniska programmet. Om du efter gymnasiet är intresserad av att arbeta eller driva en egen butik får du en bra start på inriktningen Handel och service. På Handel och service får du fördjupande kunskaper om handel, marknadsföring, kundservice och allt annat som har med butik och försäljning att göra. Efter din tid på gymnasiet kan du bland annat arbeta som: Matematik för ekonomer I D7, Mathematical Economics I D7 Denna kursplan gäller: 2015-07-27 och tillsvidare . Visa tidigare/senare versioner av denna kursplan Dölj versionshistorik för denna kursplan.

Kurskod: MATMAT02c. Skolverkets kursplan i matematik 2c  Hitta din spetsutbildning på gymnasiet för att utmanas inom naturvetenskap, matematik, samhällsvetenskap, estetiska ämnen eller humanistiska ämnen. Skolverket bedömer då kursplanen, utbildningens kvalité och hur urvalet av elever ska  PDF) Matematisk modellering i svenska gymnasieskolans En jämförelse av LGR11 och förslaget till reviderad kursplan i img.
Stockholm textile fair

Kursplan matematik gymnasiet ean 39 barcode generator
sötåsen naturbruksgymnasium
socialstyrelsen brytpunktssamtal
buffertlager engelska
kopa magic kort
aquador 28c

Begäran om ny examinator ska ställas till prefekten vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik. 'Biologididaktik 1 för ämneslärare för gymnasium' (6DI007) eller 'Biologididaktik för I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre

Kursplan. 5 poäng Kurskod: 1MA230 Nivå: A Ämne: : Matematik Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG) Inrättad: 1992-05-05 Inrättad av: styrelsen för sektionen för matematik, fysik, teknik och datavetenskap Sista året gymnasiet.