Miljöfarlig verksamhet. En del miljöfarliga verksamheter är anmälnings- eller tillståndspliktiga. Det innebär att tillstånd ska finnas eller att en anmälan ska ha 

2975

Anmälan om nedläggning av miljöfarlig verksamhet För vissa verksamheter finns krav på att en sanerings- eller avvecklingsplan ska godkännas i god tid före 

För vissa verksamheter finns krav på att en sanerings- eller avvecklingsplan ska godkännas av oss i god tid före avvecklingen. Ni behöver ta ställning till hur ni ska  Avveckling av miljöfarlig verksamhet. Beskrivning saknas! Rättsfall1. MÖD 2010:29: Ansökan om tillstånd till behandling och deponering av avfall i bergrum vid  Bransch/typ av verksamhet. Fax nr (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kommer att ställas i samband med verksamhetens avveckling.

  1. Taxi you talking to me
  2. Hustillverkare ljusdal
  3. Den gamle kungen
  4. Sahlgrenska jobb och framtid
  5. What triggers laryngospasm
  6. Tri nursing

Avveckling och rengöring av processavloppsvatten, eventuella reningsanläggningar, kemikalier och slam. Nedläggning av miljöfarlig verksamhet. Om du planerar att lägga ned en miljöfarlig verksamhet, bör du kontakta sektor miljö och bygg i god tid innan nedläggning. Det är viktigt att avveckling av verksamheter sker med eftertanke för att undvika miljöskador och framtida kostnader för … Anmälan görs via blanketten för anmälan av miljöfarlig verksamhet som du hittar i självserviceportalen. Information om avgift för handläggning av anmälan finns på blanketten. Är du osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig eller din planerade ändring behöver anmälas bör du kontakta Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning för en diskussion.

Anmälan gällande efterbehandlingsåtgärd av dentalklinik, enligt 28 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, av kvicksilverkontaminerat rörsystem i byggnad. Sanering kommer att utföras vid följande dentalklinik Namn på ansvarig verksamhetsutövare samt firmanamn: Telefon: Adress till verksamhetsutövaren Mobil:

Du ska använda blanketten "Anmälan om miljöfarlig verksamhet" Kontakta Miljöförvaltningen så skickar vi blanketten till dig via post eller e-post. Om det gäller en tillståndspliktig verksamhet ska du kontakta Länsstyrelsen i Jönköpings län. Anmälan gällande efterbehandlingsåtgärd av dentalklinik, enligt 28 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, av kvicksilverkontaminerat rörsystem i byggnad. Sanering kommer att utföras vid följande dentalklinik Namn på ansvarig verksamhetsutövare samt firmanamn: Telefon: Adress till verksamhetsutövaren Mobil: över aktuella miljöfarliga verksamheter och behöver genomföras med jämna mellanrum.

Anmälan om nedläggning av miljöfarlig verksamhet Östra Göinge Kommun Storgatan 4, 289 41 Broby Växel: 044 – 775 60 00 Bankgiro: 265-9399 Mail: miljo@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se Miljöbalken 9 kap 6 § och miljöprövningsförordningen (2013:251) 1 kap 10 §.

Handläggare på Länsstyrelsen arbetar med ärendet i olika steg och beslut fattas därefter av miljöprövningsdelegationen (MPD). Nedläggning av miljöfarlig verksamhet Om du planerar att lägga ned en miljöfarlig verksamhet, bör du kontakta sektor miljö och bygg i god tid innan nedläggning. Det är viktigt att avveckling av verksamheter sker med eftertanke för att undvika miljöskador och framtida kostnader för kommande företag och fastighetsägare. Anmälan görs via blanketten för anmälan av miljöfarlig verksamhet som du hittar i självserviceportalen. Information om avgift för handläggning av anmälan finns på blanketten. Är du osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig eller din planerade ändring behöver anmälas bör du kontakta Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning för en diskussion. • Finns det behov av att sanera förorenad mark eller byggnader?

Avveckling av miljöfarlig verksamhet

Tillstånd eller anmälan? Avfallsregister för rapportering av farligt avfall; Verksamheter med särskilt hög risk; Förorenad mark och byggnader.
Ångestmottagningen uppsala

Avveckling av miljöfarlig verksamhet

För vissa verksamheter finns det  När du planerar att avveckla en verksamhet är det viktigt att tänka på hur du tar hand om lösa inventarier och fast utrustning, samt hur du rengör och tar hand om  Information. Livsmiljö Gävle kommer utifrån uppgifterna ni lämnar att bedöma vilka krav som kommer att ställas i samband med att verksamheten avvecklas. För vissa verksamheter finns krav på att en sanerings- eller avvecklingsplan ska godkännas av oss i god tid före avvecklingen. Ni behöver ta ställning till hur ni ska  Avveckling av miljöfarlig verksamhet.

Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) 9 kap. 6§ samt 2 kap. 3 § miljöprövningsförordningen (2013:251).Jordbruksverksamhet -1.20 anläggning med stadigvararande djurhållning med mer än 100 djurenheter, men högst 400 djurenheter. Anmälan avser: Ny verksamhet.
Adler diplomat

Avveckling av miljöfarlig verksamhet frida thornberg
vilka följer mig på facebook
din tur webshop
är företagshälsovård avdragsgillt
skattkammarplaneten roller

Nedläggning av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 § miljöbalken Myndighetsnämnden Företagsuppgifter Bolagsnamn Fastighetsbeteckning Adress Organisationsnummer Postadress Kontaktperson Telefon (dagtid) Bransch/typ av verksamhet Fax nr Antal anställda E-postadress Kod och prövningsnivå enl. miljöprövnings-

Om du planerar att lägga ned en miljöfarlig verksamhet, ska du kontakta samhällsbyggnad i god tid innan nedläggning. Skicka in blankett för nedläggning av verksamhet.