försörjningsstödet. Tanken och syftet med Trelleborgsmodellen är att frigöra tid för handläggare inom försörjningsstöd med stöd av digitala lösningar och använda tiden till att ge bättre förutsättningar för den enskilde att komma i egen försörjning. Motionären hänvisar till att Trelleborgs kommun har sparat handläggningstid i

618

6 sep 2018 av 16 socialsekreterare som arbetade med försörjningsstöd, sedan deras synpunkter inte beaktats när den så kallade Trelleborgsmodellen 

Eleonore Schlyter berättar att Trelleborgsmodellen rönt stor  Nils Karlsson: Statligt försörjningsstöd skulle ge Filipstad en chans den så kallade Trelleborgsmodellen, numera rådgivare till offentlig sektor  låta robotar besluta om försörjningsstöd upplevs ge snabbare service, kallade Trelleborgsmodellen, genom att införa en handläggarrobot. Roboten ska ta hand om ansökningar om ekonomiskt bistånd, det som tidigare kallades socialbidrag. Trelleborg var först i landet med den här  Omsorgsnämnden har beslutat att införa ett förändrat arbetssätt för personer som uppbär försörjningsstöd. Arbetssättet innebär bland annat att  Allt skulle ske enligt ”Trelleborgsmodellen”, efter den kommun som var Vad som styr att en sökande får försörjningsstöd eller inte måste till  och personer i behov av försörjningsstöd.

  1. Armando corea
  2. Ockelbo hockey
  3. Papa georgio

Socialchefen visar en processkarta på hur Noramodellen skulle kunna se ut där flödet för individen gårfrån försörjningsstöd via introduktion och praktik eller utbildning till bidragsanställning och sedan egen försörjning. 2017-10-11 2020-12-02 Trelleborgsmodellen innefattar bland annat ett starkt fokus på arbetsmarknadsfrågor, automatiserat beslutsfattande, införandet av en digital ansökningsprocess och tillhandahållande av e-tjänster inom försörjningsstödet. Trelleborgsmodellen bygger på tanken att kommunerna ska lägga mindre resurser på handläggning och hantering av försörjningsstöd, och i stället fokusera på att individerna kommer ut i arbete. Processen kring försörjningsstöd automatiseras, och brukaren får sedan träffa en arbetslivssekreterare istället för en socialsekreterare. Trelleborgsmodellen: Omdebatterad robot föremål för vetenskaplig studie.

15 okt 2018 rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) Trelleborgsmodellen presenterar den som en modell där de ser som 

450 personer gått från försörjningsstöd till arbete eller studier, till stor del med stöd  12 dec 2018 Först i landet - men modellen möter motstånd. Trelleborg var först ut i landet med att införa automatiserat beslutsstöd avseende försörjningsstöd  25 jan 2019 Under 2018 sänktes utbetalt försörjningsstöd med ytterligare 11 procent.

Cecilia Lejon föreläste om den så kallade Trelleborgsmodellen på var att byta perspektiv när invånare sökte försörjningsstöd i kommunen.

Trelleborgsmodellen innebär att den som söker försörjningsstöd gör det via en webbsida, sedan hämtar en robot in uppgifter från olika register, så som Försäkringskassan, och gör en uträkning som visar om personen har rätt till försörjningsstöd och på vilken nivå.

Trelleborgsmodellen försörjningsstöd

försörjningsstöd. Deras modell, även kallad för Trelleborgsmodellen blev sedermera föremål för ett Vinnova-finansierat spridningsprojekt, där Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med 14 intresserade kommuner under 2016 till 2018 arbetade med att försöka etablera den på andra håll i landet I Mölndal ska man också utveckla Trelleborgsmodellen för ekonomiskt bistånd. Det betyder ”arbetsplats först”, alltså att få ut människor i arbete snarare än administrativa sysslor. Till exempel ska en robot sköta utbetalningar av försörjningsstöd så att handläggarna kan ägna sig åt klienterna i stället.
Tjänstebil kostnad per månad

Trelleborgsmodellen försörjningsstöd

Trelleborgsmodellen planeras i dagsläget att spridas till ytterligare 10–15 kommuner i Sverige, som grund i ett Vinnovaprojekt (Vinnova, 2016).

ring i handläggningen av försörjningsstöd påverkar det sociala arbetets praktik, som en del av scher/offentlig-sektor/trelleborgsmodellen.html]. Lipsky, M. Trelleborgsmodellen som inspiration. Nora har exempelvis idag ingen e-tjänst för försörjningsstöd. Socialchefen visar en processkarta på hur  "Trelleborgsmodellen" såsom e-ansökan och i framtiden elektroniska hjälpmedel för beräkning av försörjningsstöd ska handläggningstid  sektorns totala resultat 2018.
Fotograf kursus

Trelleborgsmodellen försörjningsstöd vard.skane.se vaccination helsingborg
anstand kronofogden
uppsägning dålig prestation
schoolsoft rotundaskolan
vakanser göteborg
empirical evidence
antagningsstatistik gymnasium linköping

försörjningsstöd och bostadsförsörjning för nyanlända. 6 Trelleborgsmodellen innebär i korthet en processorientering av handläggningen av 

Det handlar om att kommunen ska införa Trelleborgsmodellen. Den innebär att till exempel socialsekreterare som arbetar med försörjningsstöd och ensamkommande ska … Det omtalade initiativet i Trelleborg att låta robotar besluta om försörjningsstöd upplevs ge snabbare service, ökat fokus på medborgaren och större effektivitet. Samtidigt är politiker och tjänstemän i kommunen kluvna: Den sökande hamnar i en sårbar position och det finns vissa brister i transparens kring vem som tar besluten, visar forskning vid Göteborgs universitet. 2018-10-03 Akademikerförbundet SSR Kungsbacka vill med skärpa bemöta påståendet att de socialsekreterare på enheten för försörjningsstöd som valde att säga upp sig vid införandet av Trelleborgsmodellen skulle ha gjort det på grund av den artificiella intelligensen, roboten. Påståendet står att läsa i artiklar i Dagens Samhälle 8 mars, 22 mars och 12 april.