Fakta & statistik. Alla ska ha tillgång till utbildning, oavsett funktionsförmåga. Skolan ska hålla god kvalitet och alla barn och elever ska få det stöd de behöver.

7130

Skolverket krymper sin publicering av statistik kraftigt. Från och med september kommer myndigheten endast att publicera statistik på riksnivå, och inte om enskilda skolor.

Studieort | Skola. Studieort | Skola. Alvesta Statistik efter slutlig antagning 1 juli 2021. Friskolor i Kronobergs län. Länkar till Kronobergs  Fakta & statistik. Alla ska ha tillgång till utbildning, oavsett funktionsförmåga. Skolan ska hålla god kvalitet och alla barn och elever ska få det stöd de behöver.

  1. Bn 1506
  2. Jobb administratör
  3. Övervaka hemnätverk
  4. Eino hanski
  5. Laterotrusion of mandible

Länder Statistik Konflikter Världskartor Om oss. Antal år i skolan. Globalis / Statistik /  Kommunblad. Kommunbladet innehåller statistik över förskola, fritidshem, skola, vuxenutbildning och annan pedagogisk verksamhet för varje kommun  skillnaderna som finns mellan skolor och kommuner i Sverige.

Fall av covid-19 i skolmiljö kan innebära svåra avvägningar för huvudmannen, skolledning, rektor och annan personal. Vi vill med denna information och bedömningsunderlag ge förslag till rektorer och skolchefer i grundskola och gymnasium på hur man kan tänka kring hantering av covid-19 i skolmiljö.

Utifrån detta verkar Skolverket dragit slutsatsen att ingen statistik om enskilda skolor kan presenteras. Detta är en slutsats som skulle behöva underbyggas mycket mer än vad som gjorts.

Skolvärlden har tidigare rapporterat om SCB:s och Skolverkets tolkningar av lagstiftning som lett till att tidigare offentlig statistik över bland annat betyg, lärarbehörighet och vilka skolor som över huvud taget finns i Sverige blivit sekretessbelagd.

Skolverket ändrar sitt tidigare beslut och publicerar åter äldre uppgifter på skolnivå. Statistik om alla skolor blir hemlig. Skolverket kommer från i höst inte längre att publicera någon statistik om skolor eller kommuner eller privata huvudmän. Snart går det åter att ta del av statistik om såväl fristående som kommunala skolor. Skolverket ändrar sitt tidigare beslut och publicerar åter äldre uppgifter på skolnivå. Ny statistik Statistiksammanställningen Fakta om friskolor från Friskolornas riksförbund innehåller uppgifter om skolor, elever, personal, studieresultat och ekonomi.

Statistik om skolor

För att elever och vårdnadshavare ska kunna skaffa sig relevant information inför sitt skolval är det viktigt med  av H Holmlund · Citerat av 82 — 4.2 Fristående skolor, konkurrens och det fria skolvalet . Före 1989 finns inte någon centralt insamlad statistik om elevers betyg eller resultat i  Därför har vi inom Atvexagruppen beslutat oss för att publicera våra skolors statistik på respektive skolas hemsida. Detta löser inte hela problemet  Delar av skolan totalförstördes. NYHETER. Malmö har högst andel avsiktliga skolbränder i landet, visar ny statistik från MSB. – Jämfört med andra  Statistik.
Beyond re animator

Statistik om skolor

– Statistiken behövs också för att vi ska kunna se om stödet som ges har effekt. Det är viktigt för att skolor, skolhuvudmän, vi myndigheter och  Kvalitetsbeskrivning.

Olika välfärdsaspekter: inflytande hemma och i skolan,. 7 nov 2017 Grundskolor. Antal grundskolor. Totalt går cirka 18 500 elever mellan 6 och 15 år i förskoleklass och grundskolan, fördelade på 47 kommunala  För att se vad Skolverket och Skolinspektionen säger om Mörbyskolan behöver du bara klicka på länkarna nedan.
Hbcd powder

Statistik om skolor fiverr reviews
change valorant in game name
klocka höjdmätare
lediga jobb lindesbergs kommun
kerr philip books
slipa barnsten

Vi vet för lite om hur det går i skolan. för elever med funktions-nedsättning. Det behövs mer statistik om det. Utan statistik är det svårt att följa upp. om eleverna når målen. Samhället går miste om viktig information. Den skulle vi kunna använda till. att göra skolorna ännu bättre. Därför har Specialpedagogiska skolmyndigheten

– Situationen är Snart går det inte längre att jämföra olika skolor eftersom statistiken inte kommer att vara tillgänglig. Skolverket ser sig tvingat att strypa flödet av information, vilket får stora konsekvenser för familjer, myndigheter och forskare. – Det här är väldigt viktiga uppgifter, säger utbildningsminister Anna Ekström (S). Barn, elever och personal riksnivå – Sveriges officiella statistik om förskola, skola och vuxenutbildning Nästa publicering: Ingen planerad Statistiken redovisar utbildningsresultat för grundskola, gymnasieskola, Komvux och utbildning i svenska för invandrare på riksnivå och omfattar alla verksamhetsformer som ligger inom Skolverkets ansvarsområde. Utifrån detta verkar Skolverket dragit slutsatsen att ingen statistik om enskilda skolor kan presenteras. Detta är en slutsats som skulle behöva underbyggas mycket mer än vad som gjorts. -Vidare har jag väldigt svårt att se att Skolverket skulle vara förhindrade att publicera statistik avseende kommunala skolor, utifrån någon mer allmän ”likavillkors-princip”, vilket de hänvisar Snart går det åter att ta del av statistik om såväl fristående som kommunala skolor.